Проектът Заедно в кръга на Паневритмията – хармония между тяло, ум и дух е изготвен от Сдружение Видя проект и е част от програмата на Европейска столица на културата Пловдив 2019.

Проектът промотира движението като инструмент за постигане на здраве, красота и сближаване между хората в динамичната градска среда. На широката аудитория ще бъде представена пресечната точка между изкуството и физическата активност в уникалната българска система, съчетаваща движение, музика, пеене и медитация – паневритмия. Паневритмията е групова практика, която се изпълнява на открито и е средство за постигане на баланс между тялото, ума, духа и хармонизиране на общуването с другите и природата. Проектът предвижда целогодишни образователни, двигателни и художествени инициативи за деца, юноши и възрастни, подпомогнати от мрежа доброволци и съмишленици.

Кулминация на проекта е Интерактивен спектакъл, воден от международно признатия визионер Йордан Камджалов, където за първи път пред публика ще бъдат съчетани трите формата на Музикална Лаборатория за Човека (камерен, хоров и България ПЕЕ) основани от Йордан Камджалов. Концертната част на спектакъла е върху авторски разработки на Й. Камджалов, базирани на музиката и текста на 2-ри дял на Паневритмията, който е изграден върху основата на български ритми и мотиви.

Проектът запознава гражданите и посетителите на гр. Пловдив с възможностите на паневритмията да повлиява благотворно човека и неговия живот във всички негови аспекти – физическо, емоционално, ментално, духовно. Считаме, че тя ще се превърне в популярна практика за повече хора в града и ще промени трайно живота им.

Проектът ще “раздвижи града” като провокира гражданите към движение, създаде свободен достъп до атрактивни формати (открити работилници, съчетаващи музика и движение) за релаксация и физическа активност в градска среда. Проектът предлага нова перспектива за преживяване на градската среда, в унисон с природата, движението и музиката, предоставяйки на граждани от всички възрастови групи възможност да се включат в увлекателна физическа активност – танцът паневритмия. Създавайки интердисциплинарни форми, проектът ще стимулира сътрудничеството между граждани, културни институции и спортни асоциации, акцентирайки на връзката между спорт и изкуство.

Локация на събитията:

  • Античен театър – Интерактивен спектакъл на Йордан Камджалов и формация “Музикална лаборатория за Човека”;
  • Публични пространства – на открити публични пространства: фонтаните пред Общината, на площада пред ДНА, Централна градска градина, Стария град, Младежки хълм, Бунарджика, квартални градски паркове – Флашмоб
  • Градски парк при павилионите – Детска работилница „Приказна Паневритмия”;
  • Пловдивски културен институт – Работилници “Паневритмия за всеки”;
  • Зала “Ананда йога” на „Сдружение Видя Проект” – Обучителни курсове по Паневритмия за начинаещи и Музикални работилници “Песните на Паневритмията”;
  • Зала “Съединение” – Музикална работилница “Емпатия и паневритмия – партньорски взаимоотношения;
  • Зала “Сакрална архитектура на тялото” – Обучителни курсове по Паневритмия за деца.

Проектът е насочен към включване на повече граждани в инициативи за движение и интегриране на танца и музиката в градската среда. По този начин проектът насочва вниманието към човешкия мащаб на градската среда и посочва възможности за участие в здравословни и сближаващи практики в ежедневието.
Проектът ще разшири кръга на паневритмията извън досегашните общества и клубове, ще облагороди климата на живот в град Пловдив с активиране на дейности сред млади и възрастни отвъд времевата рамка на този проект, ще активира синергии между спортни и културни организации, ще разгърне паневритмичната практика по различни краища на града и страната.
Курсовете и работилниците се предвижда да продължат и след 2019 година със същата интензивност, с подкрепата на мрежата от поддръжници и доброволци, изградена по време на проекта.