Събития
Интерактивен спектакъл в Античен театър

Интерактивен спектакъл в Античен театър

Музикално-творчески работилници

Музикално-творчески работилници

Обучителни курсове по Паневритмия

Обучителни курсове по Паневритмия

Видео

Когато Любовта царува, смут не става! Когато Мъдростта управлява, редът не се нарушава, когато Истината грее, плодът цъфти и зрее.
Беинса Дуно

Проектът е част от програмата на Европейска столица на културата Пловдив 2019.