НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА – продължение

Научни анализи на текста на песните и музиката Първи анализ на текста от песните на паневритмията, с формулиране на основните ѝ идеи за развиване на позитивното начало в човека, публикува Михалкова (2001). Тя посочва, че чрез текста в паневритмията са заложени много позитивни програми, които подобряват психичното състояние в момента на изпълнението. От […]

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПАНЕВРИТМИЯТА

Представители от разнообразни научни области се ангажират с изучаване на паневритмията, която, благодарение на своето богато съдържание, се налага да бъде изследвана от специалисти от различни хуманитарни и медико-биологични дисциплини. […]

Паневритмията и етерното тяло

Няколко думи за понятието етер. От древността е било известно, че има една много фина субстанция, която оживотворява всичко, което виждаме като материя. Нютон е говорил за нея, убеден в съществуването й. Менделеевата таблица, истинската, започва с този изначален елемент, наречен етер, който подлежи всички останали. Етерът е това, което в източната традиция е равностойно […]

Усилието да бъдем разумни

Размишления в кръга на паневритмията Ние всички – хората – сме разумни същества. Независимо дали сме по-млади или по-зрели, дали сме от една или друга раса, етнос, държава, дали сме последователи на духовна, окултна, религиозна система или не. В какво се състои нашата разумност? Може би в способността ни да разбираме заобикалящия ни свят, да […]