Паневритмията и етерното тяло

Няколко думи за понятието етер. От древността е било известно, че има една много фина субстанция, която оживотворява всичко, което виждаме като материя. Нютон е говорил за нея, убеден в съществуването й. Менделеевата таблица, истинската, започва с този изначален елемент, наречен етер, който подлежи всички останали. Етерът е това, което в източната традиция е равностойно […]

Усилието да бъдем разумни

Размишления в кръга на паневритмията Ние всички – хората – сме разумни същества. Независимо дали сме по-млади или по-зрели, дали сме от една или друга раса, етнос, държава, дали сме последователи на духовна, окултна, религиозна система или не. В какво се състои нашата разумност? Може би в способността ни да разбираме заобикалящия ни свят, да […]

Паневритмията – синтез на идея, слово, музика и танц

„Законите на ПанеВритмията са написани В целия Всемир. Паневритмията съществува В цялата природа. Има една хармония и ритъм В цялото битие.Целият Космос е проникнат от музика и движение, съчетани В едно цяло. Това именно е Паневритмията. При движението на небесните тела се осъществява тъй наречената Хармония на сферите – една музика, която изпълва цялото пространство.“ […]

Педагогически поглед към Паневритмията

В книжовното наследство на Петър Дънов, педагогическо по характер, синкретично като езотерично познание, най-актуално практическо значение за съвременната наука и за образованието има проучването на паневритмията. Тъй като тя представлява единствения завършен, цялостен творчески метод, изработен от автора, израз на цялостната му глобална философска система и напълно приложен и ефективен. Традиционно паневритмията бива представяна като […]

Паневритмията в Австралия

Родена е и живее в Австралия. В последните 10 години създава учебен център, където води курсове по астрология и холистично лечение. Публикува много статии в австралийски езоте-рични списания, а от 1997 година до сега е издала четири книги, които се радват на добър прием и са и донесли известност в родината й: „Тара – пратеник […]