Паневритмията е уникална българска практика, която съчетава ритмични, плавни движения с музикален съпровод, изпълнявани на открито сред природата. Изпълнява се в България и над 30 държави по света на всички континенти. Създадена е от Петър Дънов, философ, композитор и духовен водач в началото на 20-ти век. Участниците се подреждат по двойки в кръгове и могат да участват до няколкостотин души. Според последните научни проучвания, извършени в НСА „Васил Левски”, практикуването на паневритмия повлиява благоприятно факторите, свързани с преодоляването на стреса и подобрява качеството на живот. Върху нейното полезно въздействие са защитени научни изследвания от НСА и Великотърновския университет.Чрез свързването в кръг се възражда чувството за общност, премахват се границите между хора, живеещи на една територия и животът заедно е по-толерантен и по-вдъхновен. Хората са по-съпричастни и по-отворени един към друг особено в големите, забързани градове. Въздействието на паневритмията се отнася към следните нива:

Физическо здраве: Благоприятното въздействие на ритмичните движения е познато от древността и се използва и в наши дни с лечебна цел, за профилактика и релаксация. Специфичното при движенията на паневритмията е тяхната общодостъпност и плавност, което позвoлява те да се изпълняват от хора от всички възрастови групи. Редовното им изпълнение подoбрява състоянието на двигателната система и гъвкавостта на опорно-двигателния апарат; движенията са съпроводени с ритмично дишане и водят до оптимизиране на циркулацията и окисляването на кръвта. Паневритмията е достъпна и за хора с ограничена двигателна активност, които не могат да практикуват обичайните спортове поради медицински противопоказания; както и за такива, водещи обездвижен начин на живот.

Психическо здраве: Паневритмията повишава общата самооценка, общата Аз-ефективност, устойчивост на стрес, емоционалното благосъстояние. В този смисъл целева група са хора, подложени на високи нива на стрес; хора, изпитващи затруднения в социалното общуване; хора с тенденции към депресивни и тревожни състояния. Изследване, проведено в НСА показва, че практикуването на паневритмия дори само за един сезон повишава значимо психичната адаптивност, (его-резилиентност) на занимаващите се, повишава интереса им към живота и способността им за успешна адаптация, въпреки сериозните предизвикателства на средата. Приложените в изследването тестове доказват намаляване на депресивните симптоми, повишаване на надеждата, увеличаване на позитивните емоции и усещането за благосъстояние (щастие).*

Социално-културен аспект: Паневритмията внася радост в ежедневието на човека и го прави творец и изразител на красотата. В нейните принципи са заложени идеите за равенство и обединение на хората без оглед на възраст, национална и социална принадлежност и религиозни възгледи. Паневритмията предоставя възможност за върхово позитивно съпреживяване в групата. Спомага за създаване на общност от хора, споделящи и преживяващи заедно радостта от живота и общуването.

Връзка с природата в градски условия: практиката се изпълнява на открито в градските паркове и градини, като по този начин компенсира липсите в живота на човека, породени от урбанизираната среда. Човек възстановява своята връзка с живата природа, с естествените ритми на живота и се осъзнава като част от Битието. Природата присъства изцяло в текста на Паневритмията.