Доброволци за разпоредители по време на концерта в Античен театър.

Това са около 25-30 човека, които ще помагат за насочване на публиката и настаняване в Античен театър. Координатор Георги Райков, тел: 0886 600051

Доброволци за пренасяне на озвучение и осветление в Античен театър на 25 май.

Ще са необходими около 10 човека, които да могат да дойдат рано сутринта на 25 май – около 2-3 часа в Античен театър, за да помогнат за качването на техниката. Същите хора после, след края на концерта ще помогнат да се свали техниката долу. Координатор Иван Станков: 0988 956231

Участие във флашмоб Паневритмия на 24 май 2019

Флашмоб – необходими са около 30 човека, които участват на 24 май след манифестациите в три флашмоба. Ще има репетиция предния уикенд, вероятно на тепето след паневритмията. Координатор Живко Стоилов, тел: 0877 629115

Доброволци за за снимане на флашмоб

Това са около 5-10 човека, които ще снимат флашмоба. Необходимо е да имат опит за снимане с видео, може и снимане с фотоапарат, защото ще бъдат кратки клипове. Координатор Живко Стоилов, тел: 0877 629115

Доброволци за храната

Има нужда от 3-4 човека, които да доставят и пренасят сандвичите, които ще поръчаме за гостите. Координатор Светла Балтова, тел: 0884 159986